Если наступил страховой случай

Что делать при наступлении страхового случая

Страхование жизни. ПрАТ СК “Юпітер Вієнна Іншуранс Груп”:
При настанні страхового випадку для одержання страхової виплати в компанію необхідно надати такі документи:

-Заява від Вигодонабувача чи Спадкоємця на здійснення страхової виплати з зазначенням всіх відомих обставин настання страхового випадку та банківських реквізитів для здійснення страхової виплати.
У випадку отримання виплати Спадкоємцем – нотаріально засвідчена копія свідоцтва про спадщину.
Договір страхування.
-Копія паспорту Вигодонабувача чи Спадкоємця.
-Копія ідентифікаційного коду Вигодонабувача чи Спадкоємця.
-Копія паспорту Застрахованої особи чи її свідоцтва про народження (у випадках недосягнення віку отримання паспорту).
-Довідка банку про відкриття або наявність рахунку.
У випадку смерті Застрахованої особи додатково додаються:

1.Свідоцтво про смерть (нотаріально засвідчена копія).
2.Копії лікарського свідоцтва про смерть, висновку про розтин (якщо є), засвідчені належним чином.
3.Копію вироку суду або рішення правоохоронних органів, якщо за фактом смерті Застрахованої особи або з підстав, за яких вона померла, порушено кримінальну справу, засвідчену належним чином.
4.У разі настання страхового випадку, пов’язаного з нещасним випадком чи хворобою, додатково додаються:
– документ або його засвідчена копія, що підтверджує факт, причини, обставини та наслідки настання страхового випадку, виданий компетентним органом або лікувально-профілактичним закладом (протокол міліції, служби пожежної охорони, ДАІ тощо).
– документи лікувально-профілактичного закладу або компетентної медичної комісії або засвідчені належним чином їх копії із зазначенням величини наслідків події, що призвела до настання страхового випадку по відношенню до здоров’я і працездатності Застрахованої особи, які дозволяють визначити розмір страхової виплати (історія хвороби, висновки лікарів-спеціалістів, результати медичних досліджень тощо).

У разі настання страхового випадку за ризиком інвалідності надається нотаріально засвідчена копія довідки медико-соціальної експертної комісії щодо встановлення відповідної групи інвалідності.

Інші документи необхідні для з’ясування обставин настання страхового випадку чи для виконання обов’язків покладених законодавством України на Страховика – на вимогу останнього.

Увага! Для виконання цих положень документи вважаються засвідченими належним чином, якщо на них є підпис керівника чи уповноваженої особи і печатка одного з вищезазначених закладів або ж якщо вони засвідчені нотаріально.

Увага! Для з’ясування обставин настання страхового випадку Страховик має право робити запити на отримання відомостей, пов’язаних зі страховим випадком, до правоохоронних органів, медичних закладів, та інших установ, які володіють такою інформацією, а також може самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку. Страховик також має право за власний рахунок здійснити огляд або провести розтин трупу.